Мониторинг и анализ на традиционни
и социални медии

Wonderland – Brand & Event Management осигурява мониторинг на телевизия, радио, печатни и онлайн медии, блогове, форуми и социални мрежи. Агенцията Ви помага да управлявате своята репутация, както и тази на Вашата компания и брандове, посредством задълбочен анализ на медийната информация.

Copyright © 2021 Wonderland - Brand & Event Management. All rights reserved.