Медия планиране и купуване

Wonderland Agency работи с всички големи медийни групи на пазара, както и с по-малки и регионални медии.

За постигане на оптимални резултати агенцята предлага цялостно планиране, координиране и управление на медийните кампании на своите клиенти.

 

Медия планиране и купуване

Wonderland Agency работи с всички големи медийни групи на пазара, както и с по-малки и регионални медии.

За постигане на оптимални резултати агенцята предлага цялостно планиране, координиране и управление на медийните кампании на своите клиенти.

 

Copyright © 2020 Wonderland Agency. All rights reserved.